Strona Główna
   Godzina    
Kontakt  

   


 http://www.jewish.org.pl/

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

 WSCHODZĄCY BIAŁYSTOK

                                                                 

                                                                                

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
14-11-2012

 

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,12848320,Kleofas_Fakund_Pasternak__

Wiecie__kto_to__Doczekal.html

 http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/15112012-godz-1830/9109519

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,12866277,Jozef_Ignacy_Kraszewski__tytan_pracy__

Srednio_cztery.html 

Międzynarodowa Jubileuszowa

 

 

 

Konferencja Naukowa

 

 

Józef Ignacy Kraszewski

1812–2012

 

PISARZ – MYŚLICIEL – AUTORYTET

 

 

Warszawa – Białystok – Romanów

14-16 listopada 2012 roku

 

HONOROWY KOMITET NAUKOWY

• prof. Józef Bachórz (UG, Gdańsk) – Przewodniczący

• prof. Franciszek Ziejka – (UJ, Kraków)

• prof. Małgorzata Czermińska (UG, Gdańsk)

• prof. Maria Janion (IBL PAN, Warszawa)

• prof. Ewa Owczarz (UMK, Toruń)

• prof. Włodzimierz Szturc (UJ, Kraków)

• prof. Tomasz Chachulski (UKSW/IBL PAN, Warszawa)

• prof. Alois Woldan (Universitaet Wien)

• prof. German Ritz (Universitaet Zürich)

• prof. Swietłana Musijenko (Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały, Grodno)

• prof. Michał Masłowski (Sorbonne, Paryż)

• prof. Michael J. Mikos (Milwaukee University)

• prof. Rościsław Radyszewski (Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów)

• prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN, Warszawa)

• prof. Halina Krukowska (UwB, Białystok)

• prof. Jolanta Sztachelska (UwB, Białystok)

• prof. Mikołaj Sokołowski (IBL PAN, Warszawa)

• prof. Krzysztof Rutkowski (UW, Warszawa)

• prof. Andrzej Mencwel (UW, Warszawa)

• prof. Bogdan Burdziej (UMK, Toruń)

• prof. Maria Jolanta Olszewska (UW, Warszawa)

• prof. Tadeusz Bujnicki (UW, Warszawa)

• prof. Jerzy Kopania (WSAP, Białystok)

• prof. Jacek Lyszczyna (UŚ, Katowice)

• prof. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN, Warszawa)

• prof. Barbara Bobrowska (UKSW, Warszawa)

• prof. Maciej Szargot (UJK, Piotrków Trybunalski)

• prof. Stanisław Burkot (UP, Kraków)

• prof. Bogusław Dopart (UJ, Kraków)

• prof. Bogdan Mazan (UŁ, Łódź)

• prof. Ewa Ihnatowicz (UW, Warszawa)

• prof. Michał Kuziak (UW, Warszawa)

• prof. Elżbieta Nowicka (UAM, Poznań)

• prof. Maciej Urbanowski (UJ, Kraków)

• prof. Tadeusz Budrewicz (UP, Kraków)

• prof. Zofia Budrewiczowa (UP, Kraków)

• prof. Irena Jokiel (UO, Opole)

• prof. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (UMCS, Lublin)

• prof. Marian Maciejewski (KUL, Lublin)

• prof. Marek Tomaszewski (INALCO, Paryż)

• prof. Natalia Malutina (Uniwersytet w Odessie; Uniwersytet Rzeszowski)

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

• Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny

• Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

• Instytut Badań Literackich PAN

• Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

• Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

• Muzeum Narodowe w Warszawie

• Komitet Nauk o Literaturze PAN

• Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Zarząd Główny

• Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza w Grodnie

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

• Biblioteka Narodowa w Warszawie

• Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael

• Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

• Muzeum Historyczne w Białymstoku

• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

• Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

1. prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB, Białystok) – Przewodniczący

2. dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD (AJD, Częstochowa) – Z-ca Przewodniczącego

3. dr Paweł Kuciński (UKSW, Warszawa) – Z-ca Przewodniczącego

4. prof. dr hab. Grażyna Borkowska (TL im. AM, Warszawa)

5. prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński (KNoL, Warszawa)

6. dr Anna Janicka (UwB, Białystok) – Sekretarz Konferencji

7. mgr Grzegorz Kowalski (Książnica Podlaska) – Sekretarz Konferencji

8. dyr. Jan Leończuk (Książnica Podlaska, Białystok)

9. dr Dorota Siwicka (IBL PAN, Warszawa)

10. dr Iwona Rusek (UW, Warszawa)

11. dr Barbara Olech (UwB, Białystok)

12. dr Marek Szladowski (Warszawa)

13. dr Krzysztof Czajkowski (AJD, Częstochowa)

14. Anna Brańska (Koło Humanistów UwB, Białystok)

15. Marcin Jaworowicz (Biblioteka Narodowa)

16. mgr Daniel Znamierowski (Książnica Podlaska, Białystok)

17. mgr Lucy Lisowska (Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael)

18. mgr Michał Siedlecki (UwB, Białystok)

 

HONOROWY PATRONAT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Miasta Białegostoku

 

PATRONAT MEDIALNY

Gazeta Wyborcza w Białymstoku

Telewizja Polska Białystok

Polskie Radio Białystok

 

14 LISTOPADA. ŚRODA

WARSZAWA

Godz. 9.00

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE (Sala kinowa)

UROCZYSTE OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI „JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI 1812–2012. PISARZ – MYŚLICIEL – AUTORYTET”

Powitanie Gości: prof. Jarosław Ławski

• Idea i cel Konferencji: dr Krzysztof Czajkowski

• Głosy współorganizatorów:

- Z-ca Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie - dr Piotr Rypson

- Przewodniczący Komitetu Honorowego – prof. Józef Bachórz

- Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN – prof. Mikołaj Sokołowski

- Przewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza – prof. Grażyna Borkowska

- Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN

prof. Krzysztof Kłosiński

- Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie – Anna Czobodzińska-Przybysławska

Godz. 920 – Uroczyste Otwarcie

Godz. 925 – Odczytanie Listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Godz. 930 – Komunikaty

Uwaga:

Uczestnicy konferencji będą mogli bezpłatnie zwiedzać czynne w Muzeum Narodowym wystawy: Galerię Portretu, Galerię Dawnego Malarstwa Europejskiego, Galerię Sztuki XIX wieku

I. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ PIERWSZA

Godz. 930 – 1115

Prowadzenie: prof. Tadeusz Bujnicki (UJ, Kraków)

1. Prof. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk), Kilka wybranych lekcji [z] Kraszewskiego, czyli Ambaras nadmiaru

2. Prof. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Po-grzeb Kraszewskiego

3. Prof. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Józef Ignacy Kraszewski wobec zagadnień kultury narodowej

4. Prof. Teresa Kulak (UWr, Wrocław) Inspiracje polityczno-społeczne Józefa Igna-cego Kraszewskiego w formowaniu się ideowych podstaw ruchu narodowo-demokratycznego w latach 1886-1893

Dyskusja: 1050–1115

Przerwa: 1115 – 1135

II. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ DRUGA

Godz. 1135–1315

Prowadzenie: prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN, Warszawa)

1. Dr Marcin Gmys (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Operowe adaptacje powieści Kraszewskiego

2. Dr Krzysztof Czajkowski (Akademia Jana Długosza w Częstochowie), Józefa Ignacego Kraszewskiego „malowane dzieje”

3. Dr Piotr Rosiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskie-go, Kielce), Kraszewski wobec malarstwa romantyków. Gericault i Delacroix

4. Prof. Ewa Ihnatowicz (UW, Warszawa), Zagadki. Obrazy współczesne

5. Prof. Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski, Katowice), Czasy saskie w powie-ściach J. I. Kraszewskiego

Przerwa: 1315–1335

III. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ TRZECIA

Godz. 1335–1435

Prowadzenie: prof. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki)

1. Prof. Rościsław Radyszewski (Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów), Dialogi Kraszewskiego z Ukrainą

2. Prof. German Ritz (Zürich Uniwersität), Tekst niemiecki u Kraszewskiego - między fascynacją narracyjną a dyskursem politycznym

3. Dr Andrea de Carlo (Universita’ degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Neapol), O specyfice języka stosowanego przez J. I. Kraszewskiego w rękopisie zawierającym tłumaczenie z „Boskiej komedii” Dantego

 

Przerwa kawowa: 1435–1500

IV. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ CZWARTA

Godz. 1500–1620

Prowadzenie: prof. Wołodymyr Jerszow (Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina)

1. Prof. Swietłana Musijenko (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Problemy władzy i tragedia miłości w powieści J. I. Kraszewskiego „Hrabina Cosel”

2. Prof. Antoni Czyż (Uniwerystet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce), Kraszew-skiego obrona sarmatyzmu. „Obrazy przeszłości” – Staropolska miłość”

3. Dr Paweł Wojciechowski (Ateneum - Szkoła Wyższa, Gdańsk), Prawda węzła „(…)śmierci płomień (…) i (…) miłości ogień (…)” w twórczości poetyckiej J. I. Kraszew-skiego

4. Dr Marek Szladowski (Warszawa), Kartki z umierania. O późnych tekstach Józefa Ignacego Kraszewskiego

Dyskusja: Godz. 1620–1640

Obiad: Godz. 1640 Café Lorentz

Godz. 1730 – Wyjazd autokarami sprzed Muzeum Narodowego do Białegostoku

Ok. godz. 2100 – zakwaterowanie i kolacja w Białymstoku: HOTEL „Sosnowe Zacisze”, ul. Leśna 20, Kleosin

 

15 LISTOPADA. CZWARTEK

BIAŁYSTOK

PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

(Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

Godz. 900

BIAŁOSTOCKA INAUGURACJA OBCHODÓW

SEJMOWEGO „ROKU JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO”

• Powitanie Gości - dr Barbara Olech, dr Anna Janicka

• Głosy Organizatorów i Gości:

• Przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku

• Dyrektor Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk

• Przedstawiciel Władz Miasta

• Przedstawiciel Gości – prof. Rościsław Radyszewski z Kijowa

Godz. 925 Odczytanie Listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Uczestników Konferencji

Godz. 9.30 - Komunikaty - mgr Grzegorz Kowalski

I. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ PIERWSZA

Godz. 930 – 1115

Prowadzenie: prof. Piotr Chlebowski (KUL, Lublin)

1. Prof. Tadeusz Bujnicki (IBI „Artes Liberales” UW, Warszawa), Litewskie pogra-nicza Kraszewskiego

2. Dr Inesa Szulska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), J. I. Kraszewski wobec litewskiego i łotewskiego ruchu odrodzenia narodowego w drugiej połowie XIX wie-ku

3. Prof. Wołodymyr Jerszow (Uniwersytet w Żytomierzu, Ukraina), Twórczość Kra-szewskiego a pamiętnikarstwo wołyńskie

4. Dr Maria Berkan-Jabłońska (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Józef Ignacy Kraszew-ski jako recenzent literatury kobiecej

Przerwa: 1050 – 1110

II. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ DRUGA

Godz. 11.10 – 12. 10

Prowadzenie: prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN, Warszawa)

1. Dr Nikołaj Chmielnicki (Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Białoruś), Białorute-nistyczny potencjał publicystyki J. I. Kraszewskiego

2. Prof. Alois Woldan (Uniwersität Wien, Austria), Miłość i inność. Zagadnienia et-niczne i społeczne w powieściach ludowych J.I. Kraszewskiego

3. Prof. Bogdan Mazan (Uniwersytet Łódzki, Łódź), Kraszewski zawstydzający „karlą młodość” pozytywistów

Przerwa: 1210 – 1225

III. OBRADY PLENARNE. CZĘŚĆ TRZECIA

Godz. 1225 – 1400

Prowadzenie: prof. Anna Cetera (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

1. Prof. Margreta Grigorova (Uniwersytet im. Św. Cyryla i św. Metodego w Wiel-kim Tyrnowie, Bułgaria), Józef I. Kraszewski – myślenie muzealne pisarza a modele rekonstrukcji historii

2. Prof. Jacek Wójcicki (IBL PAN, Warszawa), Litwini rywale, czyli filomata prze-ciw wajdelocie. Recenzja Jana Czeczota z „Witoldowych bojów” Kraszewskiego i jej konteksty

3. Prof. Mariusz Zawodniak (UKW, Bydgoszcz), Kraszewski na nowo odczytany. Kartka z dziejów powojennej recepcji

Dyskusja 1325 – 1400

Komunikaty Organizatorów

Obiad. Centrum Astoria (ul. Henryka Sienkiewicza 4, blisko Pałacu Branickich)

OBRADY W ZESPOŁACH

Godz. 1500 – 1830

Uwaga: czas wystąpień - 20 minut

ZESPÓŁ I – POWIEŚĆ HISTORYCZNA I OKOLICE

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16

Czytelnia Główna

Obrady: 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: 1500 – 1630

Przewodnicząca: prof. Swietłana Musijenko (Uniwersytet w Grodnie)

1. Prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK, Toruń), Wołyń Józefa I. Kraszewskiego w świetle listów i wspomnień pisarza

2. Prof. Marian Śliwiński (Gdańsk), Rzym Kraszewskiego

3. Prof. Bolesław Oleksowicz (UG, Gdańsk), Codzienność jako przedmiot rekonstruk-cji historycznej w „Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego

4. Prof. Maria Jolanta Olszewska (UW, Warszawa), Grzegorza z Sanoka portret niebanalny (J.I.K. „Strzemieńczyk)

Przerwa: 1620 – 1630

CZĘŚĆ II: GODZ. 1630 – 1830

Przewodnicząca: prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK, Toruń)

1. Prof. Tadeusz Linkner (UG, Gdańsk), Inwolucja słowiańskich wierzeń w „Kronikach historycznych” Kraszewskiego

2. Prof. Marta Ruszczyńska (UZ, Zielona Góra), Anarchia i sielanka. Dwie wizje Słowiańszczyzny w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego

3. Dr Mirosław Gołuński (UKW, Bydgoszcz), Legenda o Ludgardzie w powieści historycznej od „Pogrobka” J. I. Kraszewskiego do „Gwiazda Wenus, gwiazda lucyfer” W. Jabłońskiego

4. Mgr Malwina Kępka (UŚ, Katowice), Polacy i Niemcy w „trylogii saskiej” J. I. Kraszewskiego

5. Mgr Agnieszka Humaniuk (UW, Warszawa), Czasy saskie na przykładzie powie-ści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego

Dyskusja: 1750-1830

ZESPÓŁ II – PARALELE KULTUROWE, OBCOŚĆ, INNOŚĆ

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16

Czytelnia Czasopism, parter

Obrady: 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: GODZ. 1500-1630

Przewodnicząca: Dr Mariya Bracka (Kijów, Ukraina)

1. Dr Anna Sobieska (IBL PAN, Warszawa), Kraszewski – prekursor polskiej cyganologii

2. Prof. Włodzimierz Szturc (UJ, Kraków), Enklawa i tabor – dwa mity romskie Kra-szewskiego

3. Prof. Jacek Lyszczyna (UŚ, Katowice), Józef Ignacy Kraszewski i dziewiętnasto-wieczność

4. Dr Marcin Lul (UwB, Białystok), Postęp, praca, pośpiech. Kraszewski między ana-chronizmem a nowoczesnością

Przerwa: 1620 – 1630

CZĘŚĆ II: GODZ. 1630- 1830

Przewodniczący: Prof. Włodzimierz Szturc (UJ, Kraków)

1. Dr Joanna Pietrzak-Thébault (UKSW, Warszawa), Kraszewski – czytelnik i tłu-macz Dantego, antenat polskiej italianistyki

2. Dr hab. Anna Cetera (UW, Warszawa), „Jaki ty dobry mój Józiu […], że tak gar-dłujesz za Szekspirem”, czyli o narodzinach polskiej szekspirologii

3. Dr Maria Obrusznik-Partyka (UJK, Kielce), Korespondencja J. I. Kraszewskiego i Władysława Bełzy

4. Dr Helena Bilutenko (Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś), Wizeru-nek chłopa kresowego w powieści J. I. Kraszewskiego „Historia kołka w płocie”

5. Prof. Daniel Kalinowski (AP, Słupsk), Kraszewski i Kaszubi. Dzieje nieudanych relacji.

Dyskusja: 1750-1830

ZESPÓŁ III ŚWIAT KOBIET, ŚWIAT KSIĄG

Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1

Sala nr 94

Obrady 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: GODZ. 1500- 1630

Przewodnicząca: prof. Anna Kieżuń (UwB, Białystok)

1. Prof. Agnieszka Ziołowicz (UJ, Kraków), Śladami Teofrasta. Wokół „Typów i cha-rakterów” Józefa Ignacego Kraszewskiego

2. Prof. Jadwiga Sadowska (UwB, Białystok), Twórczość J. I. Kraszewskiego w zain-teresowaniach czytelników i wydawców w okresie powojennym

3. Dr Anna Nosek (UwB, Białystok), Józef Ignacy Kraszewski o książce i czytaniu

4. Mgr Beata Kurek (BUJ, Kraków), Sześćdziesiąt lat pracy Józefa Ignacego Kraszewskiego w zestawieniu bibliograficznym Karola Estreichera

5. Mgr Marta Białobrzeska (UwB, Białystok), Czym skorupka za młodu nie nasiąk-nie... Miejsce Kraszewskiego w lekturowym kanonie

Przerwa: 1620-1630

CZĘŚĆ II: GODZ. 1630-1830

Przewodnicząca: dr Anna Janicka (UwB, Białystok)

1. Mgr Marcin Lipnicki (KUL, Lublin), Flamandzki Kraszewski. Postać Józefa Igna-cego Kraszewskiego - klucz czy etykieta wobec polskiej recepcji Hendrika Conscien-ce'a na przełomie XIX i XX wieku

2. Dr Mateusz Skucha (UJ, Kraków), Kraszewski - milcząca kobieta. O roli przemil-czeń w "Dzienniku Serafiny”

3. Dr Helena Mankiewicz (Białoruska Akademia Nauk, Mińsk), Sposoby i formy psy-chologicznej kreacji postaci w powieści J.I. Kraszewskiego „Dzienniku Serafiny”

4. Dr Barbara Szargot (UJK, Kielce), Wokół „Stacha z Konar” Józefa Ignacego Kraszewskiego

5. Mgr Marinela Dimitrowa (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria), Józef Kraszewski i Włady-sław Reymont – koncepcje historii w kontekście genezy powieści historycznej

Dyskusja: 1750-1830

ZESPÓŁ IV – ESTETYKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ, RECEPCJA

Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1

Sala nr 74

Obrady: 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: GODZ. 1500- 1630

Przewodnicząca: prof. Agnieszka Czajkowska (AJD, Częstochowa)

1. Prof. Ireneusz Sikora (AJD, Częstochowa), „Jak gałęzie z drzewa swego”. Eliza Orzeszkowa czyta Kraszewskiego

2. Dr Małgorzata Chachaj (UMCS, Lublin), Życie i twórczość Ignacego Krasickiego w ocenie J. I. Kraszewskiego

3. Dr Lidija Zielińska (Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ukraina), „…wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe…”: художня модель суспільства у повісті Юзефа Ігнація Крашевського „Хата за селом” та в її українських драматизаціях

4. Dr Paweł Kuciński (UKSW, Warszawa), Jak się kiedyś podróżowało: między figu-rami etno - i historiografa. Na przykładzie „Wspomnień Wołynia, Polesia i Litwy”

Przerwa 1620 – 1630

CZĘŚĆ II: GODZ. 1630-1830

Przewodniczący: Prof. Mariusz Zawodniak (UKW, Bydgoszcz)

1. Prof. Agnieszka Czajkowska (AJD, Częstochowa), „Ostatnia powieść Kraszew-skiego”. Wokół pisarstwa Tadeusza Konwickiego

2. Dr Włodzimierz Toruń (KUL, Lublin), Kraszewski a Norwid

3. Mgr Adrianna Adamek-Świechowska (UG, Gdańsk), Dialogi Kraszewskiego z Sienkiewiczem

4. Mgr Łukasz Zabielski (UwB, Białystok), XIX-wieczny anty-walterskotyzm pol-ski: A. Bronikowski, i J. I. Kraszewski

Dyskusja: 1750-1830

ZESPÓŁ V – PODRÓŻE, WRAŻENIA, LUDZIE

Wydział Filologiczny UwB, Plan Uniwersytecki 1

Sala nr 47

Obrady: 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: GODZ. 1500-1630

Przewodnicząca: prof. Halina Krukowska (UwB, Białystok)

1. Prof. Piotr Chlebowski (KUL, Lublin), Między słowem a obrazem – Kraszewskie-go podróż do Włoch

2. Dr Edyta Chlebowska (KUL, Lublin). Podróż Kraszewskiego do Odessy – wspo-mnienia i szkice

3. Dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (UWr, Wrocław), „Notatki pobieżne” czy obraz miejsc dokładny. W kręgu „Kartek z podróży” Józefa Ignacego Kraszewskiego

4. Dr Małgorzata Burzka-Janik (UO, Opole), Kraszewski w Rzymie. Uwagi na mar-ginesie „Kartek z podróży 1858-1864”

Przerwa: 1620 – 1630

CZĘŚĆ II: GODZ. 1630-1830

Przewodniczący: prof. Bogdan Burdziej (UMK, Toruń)

1. Prof. Barbara Zwolińska (UG, Gdańsk), Romantyczny mit Polesia we „Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy” J. I. Kraszewskiego

2. Dr Andrzej Smolarczyk (Politechnika Białostocka, Białystok), Kresy nieidylliczne. Historia i współczesność we „Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy” Józefa Ignacego Kraszewskiego

3. Dr Elżbieta Stoch (KUL, Lublin), Dzieje sceniczne J.I. Kraszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1939

4. Mgr Marta Mierzwicka-Liedtke (UG, Gdańsk), „Margier” Władysława Syrokom-li i Józefa Ignacego Kraszewskiego „Kunigas”: podwójne oblężenie Pillen

5. Dr Aneta Narolska (UZ, Zielona Góra), Mity i podania litewskie Kraszewskiego i Orzeszkowej („O Litwie starożytnej” i „Ad astra”)

Dyskusja: 1750-1830

ZESPÓŁ VI – KOSMOS, MIT, EGZYSTENCJA

Wydział Filologiczny UwB, Plan Uniwersytecki 1

Sala nr 46

Obrady 1500 – 1830

CZĘŚĆ I: GODZ. 1500-1630

Przewodnicząca: prof. Magdalena Piotrowska (UAM, Poznań)

1. Dr Zbigniew Kaźmierczyk (UG, Gdańsk), Relikty mitu kosmogonicznego Słowian w wybranych utworach Józefa Ignacego Kraszewskiego

2. Prof. Maciej Szargot (UJK, Kielce), Złoto i porcelana. Wokół motywów alchemicz-nych w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego

3. Dr Aleksander Janiszewski (Politechnika Kijowska, Ukraina), Porównawczy etycz-no-estetyczny wymiar utworu J. I. Kraszewskiego „My i oni” i eseju Wacława Gąsio-rowskiego „Królobójcy”

4. Prof. Włodzimierz Próchnicki (UJ, Kraków), Dlaczego „Szalona”?

Przerwa 1620 – 1630

CZĘŚĆ II: 1630-1830

Przewodniczący: prof. Włodzimierz Próchnicki (UJ, Kraków)

1. Prof. Zdzisława Mokranowska (UJK, Kielce), „Czercza mogiła” Józefa Ignace-go Kraszewskiego – w stronę modyfikacji genologicznej

2. Prof. Magdalena Maria Piotrowska (UAM, Poznań), „Rachunki” Kraszewskie-go w perspektywie antropologii turnerowskiej

3. Mgr Anna Grochala (Muzeum Narodowe w Warszawie), Kolekcja grafiki i ry-sunków J. I. Kraszewskiego a ikonografia w „Wizerunkach książąt i królów pol-skich”

4. Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel (UW, Warszawa), Józef Ignacy Kraszew-ski i choroby wieku

Dyskusja: 1750-1830

Godz. 1800

Dla chętnych (bilet 10 zł, zbiórka przed uczelnią: Plac Uniwersytecki 1) zwiedzanie otwartej w październiku 2012 roku nowoczesnej Opery i Filharmonii Podlaskiej – z prze-wodnikiem (Opera znajduje się tuż obok uczelni: ul. Odeska 1, 15-406 Białystok).

Godz. 1900

Spektakl Teatru TrzyRzecze (bilety ulgowe: 19 zł)

(Siedziba: ul. Młynowa 19, Białystok)

Komedia: Michał Walczak, Piaskownica; reżyseria: Konrad Dulkowski; występują: Joan-na Zubrycka, Michał Kitliński; muzyka: Miss God

Godz. 2045 – 2230

CENTRUM ASTORIA, UL. H. SIENKIEWICZA 4 – UROCZYSTA KOLACJA

Godz. 2230

Pod Centrum Astoria zostaną podstawione autobusy, które zawiozą Państwa do Hotelu.

16 LISTOPADA

Śniadanie: 630 – 750

Wyjazd autobusami do Romanowa: 800

Powrót. Kolacja: ok. 2000/2100

16 LISTOPADA. PIĄTEK

ROMANÓW

Godz. 800 – wyjazd autokarami do Romanowa

Około godz. 900 i 1000 przystanki: synagoga w Orli, Biała Podlaska

Godz. 1300 – 1500.

OBRADY PLENARNE W MUZEUM J. I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

 

Powitanie : Dyrektor Muzeum – Pani Anna Czobodzińska-Przybysławska

Przewodnicząca: prof. Agnieszka Ziołowicz (UJ, Kraków)

1. Prof. Małgorzata Komza (UWr, Wrocław), Piękna książka, udane ilustracje we-dług Józefa Ignacego Kraszewskiego

2. Prof. Jolanta Sztachelska (UwB, Białystok), Kraszewski i pamiętniki

3. Prof. Bogdan Burdziej (UMK, Toruń), Józef Ignacy Kraszewski i Sybir

4. Prof. Ewa Nawrocka (UG, Gdańsk), Kraszewski. Szkic do portretu w "Powrocie z Carskiego Sioła" WładysławaTerleckieg

5. Dr Mariya Bracka (Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów), Kwestia prawdy i krzywdy w ludowych powieściach J. I. Kraszewskiego

6. Prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN, Warszawa), Warszawa Kraszewskiego

Dyskusja: 1440–1515

Podsumowanie i zamknięcie części naukowej Konferencji

Zwiedzanie Muzeum: 1515–1545

Poczęstunek: 1545–1615

Wyjazd do Białegostoku: 1630

Około godz. 1700 – zwiedzanie w drodze powrotnej do Białegostoku zabytkowego obiektu: w miejscowościach Hanna, Kodeń

Godz. 2100 – „Sosnowe Zacisze” - przewidywany powrót do hotelu

Około godz. 2100 – kolacja w Hotelu „Sosnowe Zacisze”

 

 

 


Pozosatłe aktualności:
FESTIWAL ZACHOR 2024
XVII Festiwal Kultury Żydowskiej
FESTIWAL ZACHOR 2023
80. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE
O TOLERANCJI W ŁOMŻY
WSCHODNIA - PORZĄDKUJĄ CMENTARZ
72 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE
IX Festiwal Kultury Żydowskiej
X Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR
XI FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ ZACHOR
SYNAGOGA W TYKOCINIE
Zasłużeni miastu nagrodzeni
ODNAWIAJĄ MACEWY
VIII FESTIWAL ZAHOR
FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ ZACHOR
Koncert Laurin Talese and a Novel Idea
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
ROCZNICA SPALENIA WIELKIEJ SYNAGOGI
Jerzy Maksymiuk - Requiem na Dzień Holocaustu
FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ ZACHOR CZERWIEC 2012
Festiwal Zachor z dwoma ambasadorami
ZACHOR
FREY-LECH TRIO
MACEWY TRAFIĄ NA KIRKUT
NIE BĘDZIE PARKU 4 CZERWCA
Kobieta żydowska
TRZCIANKA - PRZEPUST Z MACEW
MUZEUM NA KÓŁKACH
75 ROCZNICA SPALENIA WIELKIEJ SYNAGOGI
ZACHOR 18-21.06.2022 r.
Jacob Kuperberg-prawnik z Izraela-honorowy członek
RUSZA FESTIWAL ZACHOR
BIAŁYSTOK DLA TOLERANCJI
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i Zapobiegania
Zachor.
ZACHOR ZWYCIĘZCĄ KONKURSU
KIRKUT OPISANY. FASCYNUJĄCA WYPRAWA....
JEDWABNE. 73. ROCZNICA MORDU
WALDEK
ZAPROSZENIE- SEJM RP
ZACHOR.
Są pierwsze eksponaty do muzeum
MIĘDZYNARODOWY OBÓZ LETNI
KONCERT KlezmaFour.
Koncert Karolina Cicha & Bart Pałyga
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
MIASTO CHCE UPAMIĘTNIĆ
ROCZNICA SPALENIA WIELKIEJ SYNAGOGI
WSKRZESZANIE PAMIĘCI
UL.KIJOWSKA 3
Hannukah w Kolnie
8 historii, które nie zmieniły świata
FILAR OBRONY
Jan Karski.(Moje nazwisko jest fikcją)”
ŁAPY - CHCE UPAMIĘTNIĆ RODZINĘ
CMENTARZ - MIEJSCE NA PIKNIK ?
MIGDAŁY I RODZYNKI. SZKICE BIAŁOSTOCKIE
PIĘCIOKSIĄG IZAAKA - SPEKTAKL
Akcja porządkowania żydowskich cmentarzy
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU
JEDWABNE - 70 ROCZNICA MORDU
67. rocznica wybuchu powstania
Festiwal - dzień trzeci
O FESTIWALU
68. Rocznica Powstania w Białostockim Getcie
TYKOCIN- 69 ROCZNICA ZAGŁADY
Młodzi Europejczycy posprzątają cmentarz żydowski
Projekt pojednanie.
Święta żydowskie
Banknoty getta łódzkiego 1940-1944
Jedwabne - międzynarodowe sprzątanie
„Zachor – kolor i dźwięk”
CHANUKA NA UCZELNI
BIAŁYSTOK - SWASTYKA NA CMENTARZU
Wielkie nazwiska - nasi sąsiedzi - Max Weber
CNN o festiwalu ZACHOR
Zbeszczeszczenie Pomnika Mordu w Jedwabnem
Białystok – Izrael. Wymiana młodzieży
Shachar Gilad – Izrael
68 rocznica mordu tykocińskich Żydów
WOLONTARIUSZE W BIAŁYMSTOKU PRACUJĄ NA CMENTARZU
PROGRAM DAWCA SZPIKU
LAS ŁOPUCHOWSKI - 70 ROCZNICA MORDU
WSKRZESZANIE PAMIĘCI
Twierdza Beaufort - FAMA g. 14.00
Rosh Hashana 5772
69 Rocznica Powstania w Białostockim Getcie
Festiwal - dzień drugi
04.10 ; godz. 12.00 - TYKOCIN, WIELKA SYNAGOGA

 
Galeria Zdjęć
Galeria Zdjęć
Galeria Zdjęć
Galeria Zdjęć
Galeria Zdjęć
Galeria Zdjęć
Strona Główna | O nas | Izrael | Festiwal Zachor | Międzynarodowa Konferencja Naukowa | Społeczność Żydowska | Izrael Beker | Izaak Celnikier | Wytyczne Komisji Rabinicznej | Cmentarze, zbiorowe mogiły | Synagogi | Nasze Linki | Heidi M. Szpek | Jeśli wiesz... | Kontakt
Copyright © http:/bialystok.jewish.org.pl created by Rutcom